Αντιμικροβιακό Βερνίκι Νερού

Αντιμικροβιακό Βερνίκι Νερού

Η MasterFold® περήφανα παρουσιάζουμς την τελευταία εξέλιξη στην παραγωγική μας διαδικασία:

Το πρώτο αντιμικροβιακό βερνίκι νερού στη βιομηχανία των γραφικών τεχνών. Η εφεύρευση αυτή είναι μοναδική σε όλο τον κόσμο και έχει μια πολύ αποτελεσματική αντιμικροβιακή δράση, εφαρμόσιμη σε διαφορετικούς τύπους έντυπων μέσων, ώστε να μην υπάρξει μετάδοση μικροβίων μεταξύ παρόχου και αποδέκτη.

 

Πελάτης :

Covid 19 - Αντιμικροβιακό Βερνίκι Παραγωγής

Φροντίζουμε να εξασφαλίσουμε και καταπολεμήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε την μετάδοση του

Covid 19 - Αντιμικροβιακό Βερνίκι Παραγωγής